Zadnje dodano: 39 (Str. 1/2)

Izvoz podataka
Datum isporuke
Opis usluge
Isporučitelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
9.7.2020.
Javnobilježnička pristojba
v.d. javnog bilježnika Marina Markioli
OIB: 83538077608
10,00 kn
10,00 kn
RAČUN
Broj
465/1/2
Datum isporuke
9.7.2020.
Opis usluge
Javnobilježnička pristojba
Isporučitelj
v.d. javnog bilježnika Marina Markioli OIB: 83538077608
Cijena bez PDV-a
10,00 kn
PDV
0.0%
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
10,00 kn
Izvoz podataka
x
+
18.5.2021.
Javnobilježnička pristojba
v.d. javnog bilježnika Marina Markioli
OIB: 83538077608
10,00 kn
10,00 kn
RAČUN
Broj
604/1/2
Datum isporuke
18.5.2021.
Opis usluge
Javnobilježnička pristojba
Isporučitelj
v.d. javnog bilježnika Marina Markioli OIB: 83538077608
Cijena bez PDV-a
10,00 kn
PDV
0.0%
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
10,00 kn
Izvoz podataka
x
+
31.5.2020.
Naknada za korištenje servisa e-račun za 5/2020
FINA
OIB: 85821130368
10,00 kn
12,50 kn
RAČUN
Broj
25-0520-0334985
Datum isporuke
31.5.2020.
Opis usluge
Naknada za korištenje servisa e-račun za 5/2020
Isporučitelj
FINA OIB: 85821130368
Cijena bez PDV-a
10,00 kn
PDV
25.0%
Iznos PDV-a
2,50 kn
Cijena s PDV-om
12,50 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 25.5.2020.
Predmet: Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za uslugu e-račun
Ugovaratelj: FINA OIB: 85821130368
Izvoz podataka
x
+
30.6.2020.
Naknada za korištenje servisa e-račun za 6/2020
FINA
OIB: 85821130368
10,00 kn
12,50 kn
RAČUN
Broj
25-0620-0382869
Datum isporuke
30.6.2020.
Opis usluge
Naknada za korištenje servisa e-račun za 6/2020
Isporučitelj
FINA OIB: 85821130368
Cijena bez PDV-a
10,00 kn
PDV
25.0%
Iznos PDV-a
2,50 kn
Cijena s PDV-om
12,50 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 25.5.2020.
Predmet: Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za uslugu e-račun
Ugovaratelj: FINA OIB: 85821130368
Izvoz podataka
x
+
31.7.2020.
Naknada za korištenje servisa e-račun za 7/2020
FINA
OIB: 85821130368
10,00 kn
12,50 kn
RAČUN
Broj
25-0720-0432422
Datum isporuke
31.7.2020.
Opis usluge
Naknada za korištenje servisa e-račun za 7/2020
Isporučitelj
FINA OIB: 85821130368
Cijena bez PDV-a
10,00 kn
PDV
25.0%
Iznos PDV-a
2,50 kn
Cijena s PDV-om
12,50 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 25.5.2020.
Predmet: Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za uslugu e-račun
Ugovaratelj: FINA OIB: 85821130368
Izvoz podataka
x
+
30.9.2020.
Naknada za korištenje servisa e-račun za 9/2020
FINA
OIB: 85821130368
10,00 kn
12,50 kn
RAČUN
Broj
25-0920-0528360
Datum isporuke
30.9.2020.
Opis usluge
Naknada za korištenje servisa e-račun za 9/2020
Isporučitelj
FINA OIB: 85821130368
Cijena bez PDV-a
10,00 kn
PDV
25.0%
Iznos PDV-a
2,50 kn
Cijena s PDV-om
12,50 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 25.5.2020.
Predmet: Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za uslugu e-račun
Ugovaratelj: FINA OIB: 85821130368
Izvoz podataka
x
+
31.8.2020.
Naknada za korištenje servisa e-račun za 8/2020
FINA
OIB: 85821130368
10,00 kn
12,50 kn
RAČUN
Broj
25-0820-0478375
Datum isporuke
31.8.2020.
Opis usluge
Naknada za korištenje servisa e-račun za 8/2020
Isporučitelj
FINA OIB: 85821130368
Cijena bez PDV-a
10,00 kn
PDV
25.0%
Iznos PDV-a
2,50 kn
Cijena s PDV-om
12,50 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 25.5.2020.
Predmet: Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za uslugu e-račun
Ugovaratelj: FINA OIB: 85821130368
Izvoz podataka
x
+
31.10.2020.
Naknada za korištenje servisa e-račun za 10/2020
FINA
OIB: 85821130368
10,00 kn
12,50 kn
RAČUN
Broj
25-1020-0651609
Datum isporuke
31.10.2020.
Opis usluge
Naknada za korištenje servisa e-račun za 10/2020
Isporučitelj
FINA OIB: 85821130368
Cijena bez PDV-a
10,00 kn
PDV
25.0%
Iznos PDV-a
2,50 kn
Cijena s PDV-om
12,50 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 25.5.2020.
Predmet: Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za uslugu e-račun
Ugovaratelj: FINA OIB: 85821130368
Izvoz podataka
x
+
30.11.2020.
Naknada za korištenje servisa e-račun za 11/2020
FINA
OIB: 85821130368
10,00 kn
12,50 kn
RAČUN
Broj
25-1120-0726062
Datum isporuke
30.11.2020.
Opis usluge
Naknada za korištenje servisa e-račun za 11/2020
Isporučitelj
FINA OIB: 85821130368
Cijena bez PDV-a
10,00 kn
PDV
25.0%
Iznos PDV-a
2,50 kn
Cijena s PDV-om
12,50 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 25.5.2020.
Predmet: Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za uslugu e-račun
Ugovaratelj: FINA OIB: 85821130368
Izvoz podataka
x
+
9.7.2020.
Javnobilježnička ovjera Prijave za sudski registar
v.d. javnog bilježnika Marina Markioli
OIB: 83538077608
30,00 kn
37,50 kn
RAČUN
Broj
465/1/2
Datum isporuke
9.7.2020.
Opis usluge
Javnobilježnička ovjera Prijave za sudski registar
Isporučitelj
v.d. javnog bilježnika Marina Markioli OIB: 83538077608
Cijena bez PDV-a
30,00 kn
PDV
25.0%
Iznos PDV-a
7,50 kn
Cijena s PDV-om
37,50 kn
Izvoz podataka
x
+
18.5.2021.
Javnobilježnička ovjera Prijave za sudski registar
v.d. javnog bilježnika Marina Markioli
OIB: 83538077608
30,00 kn
37,50 kn
RAČUN
Broj
604/1/2
Datum isporuke
18.5.2021.
Opis usluge
Javnobilježnička ovjera Prijave za sudski registar
Isporučitelj
v.d. javnog bilježnika Marina Markioli OIB: 83538077608
Cijena bez PDV-a
30,00 kn
PDV
25.0%
Iznos PDV-a
7,50 kn
Cijena s PDV-om
37,50 kn
Izvoz podataka
x
+
26.2.2020.
Multifunkcijski uređaj HP Laser 135w, Gemalto ID Bridge CT30 smart card reader
MICRONIS d.o.o.
OIB: 59964152545
107,28 kn
134,10 kn
RAČUN
Broj
627/MK03/1
Datum isporuke
26.2.2020.
Opis usluge
Multifunkcijski uređaj HP Laser 135w, Gemalto ID Bridge CT30 smart card reader
Isporučitelj
MICRONIS d.o.o. OIB: 59964152545
Cijena bez PDV-a
107,28 kn
PDV
25.0%
Iznos PDV-a
26,82 kn
Cijena s PDV-om
134,10 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 26.2.2020.
Predmet: Multifunkcijski uređaj HP Laser 135w, Gemalto ID Bridge CT30 smart card reader
Ugovaratelj: MICRONIS d.o.o. OIB: 59964152545
Izvoz podataka
x
+
14.12.2020.
Orink toner za HP, W1106A, crni
PROTIS d.o.o.
OIB: 42113416920
181,60 kn
227,00 kn
RAČUN
Broj
515356-20
Datum isporuke
14.12.2020.
Opis usluge
Orink toner za HP, W1106A, crni
Isporučitelj
PROTIS d.o.o. OIB: 42113416920
Cijena bez PDV-a
181,60 kn
PDV
25.0%
Iznos PDV-a
45,40 kn
Cijena s PDV-om
227,00 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 4.12.2020.
Predmet: Orink toner za HP, W1106A, crni
Ugovaratelj: PROTIS d.o.o. OIB: 42113416920
Izvoz podataka
x
+
25.9.2020.
Orink toner za HP, W1106A, crni
PROTIS d.o.o.
OIB: 42113416920
257,60 kn
322,00 kn
RAČUN
Broj
510946-20
Datum isporuke
25.9.2020.
Opis usluge
Orink toner za HP, W1106A, crni
Isporučitelj
PROTIS d.o.o. OIB: 42113416920
Cijena bez PDV-a
257,60 kn
PDV
25.0%
Iznos PDV-a
64,40 kn
Cijena s PDV-om
322,00 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 25.9.2020.
Predmet: Orink toner za HP, W1106A, crni
Ugovaratelj: PROTIS d.o.o. OIB: 42113416920
Izvoz podataka
x
+
24.3.2020.
Toner HP LaserJet No.106A, W1106A, crni
PROTIS d.o.o.
OIB: 42113416920
304,80 kn
381,00 kn
RAČUN
Broj
503697-20
Datum isporuke
24.3.2020.
Opis usluge
Toner HP LaserJet No.106A, W1106A, crni
Isporučitelj
PROTIS d.o.o. OIB: 42113416920
Cijena bez PDV-a
304,80 kn
PDV
25.0%
Iznos PDV-a
76,20 kn
Cijena s PDV-om
381,00 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 19.3.2020.
Predmet: Toner HP LaserJet No.106A, W1106A, crni
Ugovaratelj: PROTIS d.o.o. OIB: 42113416920
Izvoz podataka
x
+
9.11.2020.
Izrada službenih štambilja
CopyReklam d.o.o.
OIB: 34881205203
388,80 kn
486,00 kn
RAČUN
Broj
1590/P1/1
Datum isporuke
9.11.2020.
Opis usluge
Izrada službenih štambilja
Isporučitelj
CopyReklam d.o.o. OIB: 34881205203
Cijena bez PDV-a
388,80 kn
PDV
25.0%
Iznos PDV-a
97,20 kn
Cijena s PDV-om
486,00 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 6.11.2020.
Predmet: Izrada službenih štambilja
Ugovaratelj: CopyReklam d.o.o. OIB: 34881205203
Izvoz podataka
x
+
31.5.2020.
Registracija i certificiranje poslovnog subjekta
FINA
OIB: 85821130368
470,00 kn
587,50 kn
RAČUN
Broj
08-0520-0317542
Datum isporuke
31.5.2020.
Opis usluge
Registracija i certificiranje poslovnog subjekta
Isporučitelj
FINA OIB: 85821130368
Cijena bez PDV-a
470,00 kn
PDV
25.0%
Iznos PDV-a
117,50 kn
Cijena s PDV-om
587,50 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 25.5.2020.
Predmet: Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za uslugu e-račun
Ugovaratelj: FINA OIB: 85821130368
Izvoz podataka
x
+
26.10.2020.
Izrada službene natpisne ploče ustanove
Domaća radinost Ivica Felber
OIB: 44856147635
736,00 kn
736,00 kn
RAČUN
Broj
13-2020-01
Datum isporuke
26.10.2020.
Opis usluge
Izrada službene natpisne ploče ustanove
Isporučitelj
Domaća radinost Ivica Felber OIB: 44856147635
Cijena bez PDV-a
736,00 kn
PDV
0.0%
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
736,00 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 19.10.2020.
Predmet: Izrada službene natpisne ploče ustanove
Ugovaratelj: Domaća radinost Ivica Felber OIB: 44856147635
Izvoz podataka
x
+
26.2.2020.
Multifunkcijski uređaj HP Laser 135w Gemalto ID Bridge CT30 smart card reader
MICRONIS d.o.o.
OIB: 59964152545
835,20 kn
1.044,00 kn
RAČUN
Broj
626/MK03/1
Datum isporuke
26.2.2020.
Opis usluge
Multifunkcijski uređaj HP Laser 135w Gemalto ID Bridge CT30 smart card reader
Isporučitelj
MICRONIS d.o.o. OIB: 59964152545
Cijena bez PDV-a
835,20 kn
PDV
25.0%
Iznos PDV-a
208,80 kn
Cijena s PDV-om
1.044,00 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 26.2.2020.
Predmet: Multifunkcijski uređaj HP Laser 135w, Gemalto ID Bridge CT30 smart card reader
Ugovaratelj: MICRONIS d.o.o. OIB: 59964152545
Izvoz podataka
x
+
29.5.2020.
Knjigovodstvene usluge za 3/2020
FIMAK INFO d.o.o.
OIB: 49433615934
1.000,00 kn
1.250,00 kn
RAČUN
Broj
139/01/600
Datum isporuke
29.5.2020.
Opis usluge
Knjigovodstvene usluge za 3/2020
Isporučitelj
FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934
Cijena bez PDV-a
1.000,00 kn
PDV
25.0%
Iznos PDV-a
250,00 kn
Cijena s PDV-om
1.250,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 26.2.2020.
Predmet: Knjigovodstvene usluge
Ugovaratelj: FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934
Izvoz podataka
x

Str. 1/2

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Kulturni centar Sveta Nedelja | O Registru nabave | Službene stranice Kulturnog centra