Zadnje dodano: 39 (Str. 1/2)

Izvoz podataka
Datum isporuke
Opis usluge
Isporučitelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
28.12.2020.
Oprema za knjižnicu - Printer Zebra s dodatnom opremom, barkod čitači, plastifikator
Point d.o.o.
OIB: 80947211460
6.490,00 kn
8.112,50 kn
RAČUN
Broj
276-1-1
Datum isporuke
28.12.2020.
Opis usluge
Oprema za knjižnicu - Printer Zebra s dodatnom opremom, barkod čitači, plastifikator
Isporučitelj
Point d.o.o. OIB: 80947211460
Cijena bez PDV-a
6.490,00 kn
PDV
25.0%
Iznos PDV-a
1.622,50 kn
Cijena s PDV-om
8.112,50 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 24.12.2020.
Predmet: Oprema za knjižnicu - Printer Zebra s dodatnom opremom, barkod čitači, plastifikator
Ugovaratelj: Point d.o.o. OIB: 80947211460
Izvoz podataka
x
+
28.12.2020.
Računalni program za knjižnicu METELwin-višekorisnička licenca
Point d.o.o.
OIB: 80947211460
6.000,00 kn
7.500,00 kn
RAČUN
Broj
278-1-1
Datum isporuke
28.12.2020.
Opis usluge
Računalni program za knjižnicu METELwin-višekorisnička licenca
Isporučitelj
Point d.o.o. OIB: 80947211460
Cijena bez PDV-a
6.000,00 kn
PDV
25.0%
Iznos PDV-a
1.500,00 kn
Cijena s PDV-om
7.500,00 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 24.12.2020.
Predmet: Računalni program za knjižnicu METELwin-višekorisnička licenca
Ugovaratelj: Point d.o.o. OIB: 80947211460
Izvoz podataka
x
+
30.12.2020.
Stolno računalo HP ProDesk 400 G5, monitor Dell
Mikronis d.o.o.
OIB: 59964152545
5.128,48 kn
6.410,60 kn
RAČUN
Broj
4360/MK03/1
Datum isporuke
30.12.2020.
Opis usluge
Stolno računalo HP ProDesk 400 G5, monitor Dell
Isporučitelj
Mikronis d.o.o. OIB: 59964152545
Cijena bez PDV-a
5.128,48 kn
PDV
25.0%
Iznos PDV-a
1.282,12 kn
Cijena s PDV-om
6.410,60 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 24.12.2020.
Predmet: Stolno računalo HP ProDesk 400 G5, monitor Dell
Ugovaratelj: Mikronis d.o.o. OIB: 59964152545
Izvoz podataka
x
+
6.12.2020.
Objava u dnevnom tisku
Večernji list d.o.o.
OIB: 92276133102
3.550,00 kn
4.437,50 kn
RAČUN
Broj
8191-VL-1
Datum isporuke
6.12.2020.
Opis usluge
Objava u dnevnom tisku
Isporučitelj
Večernji list d.o.o. OIB: 92276133102
Cijena bez PDV-a
3.550,00 kn
PDV
25.0%
Iznos PDV-a
887,50 kn
Cijena s PDV-om
4.437,50 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 3.12.2020.
Predmet: Objava u dnevnom tisku
Ugovaratelj: Večernji list d.o.o. OIB: 92276133102
Izvoz podataka
x
+
26.2.2020.
Računalo - Notebook HP 250 G7
MICRONIS d.o.o.
OIB: 59964152545
2.399,04 kn
2.998,80 kn
RAČUN
Broj
632/MK03/1
Datum isporuke
26.2.2020.
Opis usluge
Računalo - Notebook HP 250 G7
Isporučitelj
MICRONIS d.o.o. OIB: 59964152545
Cijena bez PDV-a
2.399,04 kn
PDV
25.0%
Iznos PDV-a
599,76 kn
Cijena s PDV-om
2.998,80 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 26.2.2020.
Predmet: Računalo - Notebook HP 250 G7
Ugovaratelj: MICRONIS d.o.o. OIB: 59964152545
Izvoz podataka
x
+
30.12.2020.
Računalna oprema - monitor Dell, miš 2x, Kabel HDMI 2x, zvučnici Genesis
Mikronis d.o.o.
OIB: 59964152545
1.315,56 kn
1.644,45 kn
RAČUN
Broj
4359/MK03/1
Datum isporuke
30.12.2020.
Opis usluge
Računalna oprema - monitor Dell, miš 2x, Kabel HDMI 2x, zvučnici Genesis
Isporučitelj
Mikronis d.o.o. OIB: 59964152545
Cijena bez PDV-a
1.315,56 kn
PDV
25.0%
Iznos PDV-a
328,89 kn
Cijena s PDV-om
1.644,45 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 24.12.2020.
Predmet: Računalna oprema - monitor Dell, miš 2x, Kabel HDMI 2x, zvučnici Genesis
Ugovaratelj: Mikronis d.o.o. OIB: 59964152545
Izvoz podataka
x
+
28.12.2020.
POS uređaj s ladicom
Point d.o.o.
OIB: 80947211460
1.017,00 kn
1.271,25 kn
RAČUN
Broj
277-1-1
Datum isporuke
28.12.2020.
Opis usluge
POS uređaj s ladicom
Isporučitelj
Point d.o.o. OIB: 80947211460
Cijena bez PDV-a
1.017,00 kn
PDV
25.0%
Iznos PDV-a
254,25 kn
Cijena s PDV-om
1.271,25 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 24.12.2020.
Predmet: POS uređaj s ladicom
Ugovaratelj: Point d.o.o. OIB: 80947211460
Izvoz podataka
x
+
29.5.2020.
Knjigovodstvene usluge za 3/2020
FIMAK INFO d.o.o.
OIB: 49433615934
1.000,00 kn
1.250,00 kn
RAČUN
Broj
139/01/600
Datum isporuke
29.5.2020.
Opis usluge
Knjigovodstvene usluge za 3/2020
Isporučitelj
FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934
Cijena bez PDV-a
1.000,00 kn
PDV
25.0%
Iznos PDV-a
250,00 kn
Cijena s PDV-om
1.250,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 26.2.2020.
Predmet: Knjigovodstvene usluge
Ugovaratelj: FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934
Izvoz podataka
x
+
29.5.2020.
Knjigovodstvene usluge za 4/2020
FIMAK INFO d.o.o.
OIB: 49433615934
1.000,00 kn
1.250,00 kn
RAČUN
Broj
140/01/600
Datum isporuke
29.5.2020.
Opis usluge
Knjigovodstvene usluge za 4/2020
Isporučitelj
FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934
Cijena bez PDV-a
1.000,00 kn
PDV
25.0%
Iznos PDV-a
250,00 kn
Cijena s PDV-om
1.250,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 26.2.2020.
Predmet: Knjigovodstvene usluge
Ugovaratelj: FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934
Izvoz podataka
x
+
29.5.2020.
Knjigovodstvene usluge za 5/2020
FIMAK INFO d.o.o.
OIB: 49433615934
1.000,00 kn
1.250,00 kn
RAČUN
Broj
141/01/600
Datum isporuke
29.5.2020.
Opis usluge
Knjigovodstvene usluge za 5/2020
Isporučitelj
FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934
Cijena bez PDV-a
1.000,00 kn
PDV
25.0%
Iznos PDV-a
250,00 kn
Cijena s PDV-om
1.250,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 26.2.2020.
Predmet: Knjigovodstvene usluge
Ugovaratelj: FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934
Izvoz podataka
x
+
16.7.2020.
Knjigovodstvene usluge za 6/2020
FIMAK INFO d.o.o.
OIB: 49433615934
1.000,00 kn
1.250,00 kn
RAČUN
Broj
173/01/600
Datum isporuke
16.7.2020.
Opis usluge
Knjigovodstvene usluge za 6/2020
Isporučitelj
FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934
Cijena bez PDV-a
1.000,00 kn
PDV
25.0%
Iznos PDV-a
250,00 kn
Cijena s PDV-om
1.250,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 26.2.2020.
Predmet: Knjigovodstvene usluge
Ugovaratelj: FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934
Izvoz podataka
x
+
31.7.2020.
Knjigovodstvene usluge za 7/2020
FIMAK INFO d.o.o.
OIB: 49433615934
1.000,00 kn
1.250,00 kn
RAČUN
Broj
198/01/600
Datum isporuke
31.7.2020.
Opis usluge
Knjigovodstvene usluge za 7/2020
Isporučitelj
FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934
Cijena bez PDV-a
1.000,00 kn
PDV
25.0%
Iznos PDV-a
250,00 kn
Cijena s PDV-om
1.250,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 26.2.2020.
Predmet: Knjigovodstvene usluge
Ugovaratelj: FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934
Izvoz podataka
x
+
31.8.2020.
Knjigovodstvene usluge za 8/2020
FIMAK INFO d.o.o.
OIB: 49433615934
1.000,00 kn
1.250,00 kn
RAČUN
Broj
226/01/600
Datum isporuke
31.8.2020.
Opis usluge
Knjigovodstvene usluge za 8/2020
Isporučitelj
FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934
Cijena bez PDV-a
1.000,00 kn
PDV
25.0%
Iznos PDV-a
250,00 kn
Cijena s PDV-om
1.250,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 26.2.2020.
Predmet: Knjigovodstvene usluge
Ugovaratelj: FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934
Izvoz podataka
x
+
30.9.2020.
Knjigovodstvene usluge za 9/2020
FIMAK INFO d.o.o.
OIB: 49433615934
1.000,00 kn
1.250,00 kn
RAČUN
Broj
253/01/600
Datum isporuke
30.9.2020.
Opis usluge
Knjigovodstvene usluge za 9/2020
Isporučitelj
FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934
Cijena bez PDV-a
1.000,00 kn
PDV
25.0%
Iznos PDV-a
250,00 kn
Cijena s PDV-om
1.250,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 26.2.2020.
Predmet: Knjigovodstvene usluge
Ugovaratelj: FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934
Izvoz podataka
x
+
31.10.2020.
Knjigovodstvene usluge za 10/2020
FIMAK INFO d.o.o.
OIB: 49433615934
1.000,00 kn
1.250,00 kn
RAČUN
Broj
279/01/600
Datum isporuke
31.10.2020.
Opis usluge
Knjigovodstvene usluge za 10/2020
Isporučitelj
FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934
Cijena bez PDV-a
1.000,00 kn
PDV
25.0%
Iznos PDV-a
250,00 kn
Cijena s PDV-om
1.250,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 26.2.2020.
Predmet: Knjigovodstvene usluge
Ugovaratelj: FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934
Izvoz podataka
x
+
30.11.2020.
Knjigovodstvene usluge za 11/2020
FIMAK INFO d.o.o.
OIB: 49433615934
1.000,00 kn
1.250,00 kn
RAČUN
Broj
303/01/600
Datum isporuke
30.11.2020.
Opis usluge
Knjigovodstvene usluge za 11/2020
Isporučitelj
FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934
Cijena bez PDV-a
1.000,00 kn
PDV
25.0%
Iznos PDV-a
250,00 kn
Cijena s PDV-om
1.250,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 26.2.2020.
Predmet: Knjigovodstvene usluge
Ugovaratelj: FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934
Izvoz podataka
x
+
15.2.2021.
Knjigovodstvene usluge za 1/2021
FIMAK INFO d.o.o.
OIB: 49433615934
1.000,00 kn
1.250,00 kn
RAČUN
Broj
27/01/600
Datum isporuke
15.2.2021.
Opis usluge
Knjigovodstvene usluge za 1/2021
Isporučitelj
FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934
Cijena bez PDV-a
1.000,00 kn
PDV
25.0%
Iznos PDV-a
250,00 kn
Cijena s PDV-om
1.250,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 26.2.2020.
Predmet: Knjigovodstvene usluge
Ugovaratelj: FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934
Izvoz podataka
x
+
15.2.2021.
Knjigovodstvene usluge za 12/2020
FIMAK INFO d.o.o.
OIB: 49433615934
1.000,00 kn
1.250,00 kn
RAČUN
Broj
26/01/600
Datum isporuke
15.2.2021.
Opis usluge
Knjigovodstvene usluge za 12/2020
Isporučitelj
FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934
Cijena bez PDV-a
1.000,00 kn
PDV
25.0%
Iznos PDV-a
250,00 kn
Cijena s PDV-om
1.250,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 26.2.2020.
Predmet: Knjigovodstvene usluge
Ugovaratelj: FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934
Izvoz podataka
x
+
29.4.2021.
Knjigovodstvene usluge za 3/2021
FIMAK INFO d.o.o.
OIB: 49433615934
1.000,00 kn
1.250,00 kn
RAČUN
Broj
88/01/600
Datum isporuke
29.4.2021.
Opis usluge
Knjigovodstvene usluge za 3/2021
Isporučitelj
FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934
Cijena bez PDV-a
1.000,00 kn
PDV
25.0%
Iznos PDV-a
250,00 kn
Cijena s PDV-om
1.250,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 26.2.2020.
Predmet: Knjigovodstvene usluge
Ugovaratelj: FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934
Izvoz podataka
x
+
29.4.2021.
Knjigovodstvene usluge za 2/2021
FIMAK INFO d.o.o.
OIB: 49433615934
1.000,00 kn
1.250,00 kn
RAČUN
Broj
87/01/600
Datum isporuke
29.4.2021.
Opis usluge
Knjigovodstvene usluge za 2/2021
Isporučitelj
FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934
Cijena bez PDV-a
1.000,00 kn
PDV
25.0%
Iznos PDV-a
250,00 kn
Cijena s PDV-om
1.250,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 26.2.2020.
Predmet: Knjigovodstvene usluge
Ugovaratelj: FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934
Izvoz podataka
x

Str. 1/2

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Kulturni centar Sveta Nedelja | O Registru nabave | Službene stranice Kulturnog centra