Izaberite poredak i način izvoza podataka

Br. Br. ug/nar Broj računa Datum isporuke Isporučitelj Opis usluge Iznos bez PDV-a PDV Iznos PDV-a Iznos s PDV-om
1 1/2020 632/MK03/1 26.2.2020. MICRONIS d.o.o. OIB: 59964152545 Računalo - Notebook HP 250 G7 2.399,04 kn 25.0% 599,76 kn 2.998,80 kn
2 2/2020 626/MK03/1 26.2.2020. MICRONIS d.o.o. OIB: 59964152545 Multifunkcijski uređaj HP Laser 135w Gemalto ID Bridge CT30 smart card reader 835,20 kn 25.0% 208,80 kn 1.044,00 kn
3 2/2020 627/MK03/1 26.2.2020. MICRONIS d.o.o. OIB: 59964152545 Multifunkcijski uređaj HP Laser 135w, Gemalto ID Bridge CT30 smart card reader 107,28 kn 25.0% 26,82 kn 134,10 kn
4 3/2020 503697-20 24.3.2020. PROTIS d.o.o. OIB: 42113416920 Toner HP LaserJet No.106A, W1106A, crni 304,80 kn 25.0% 76,20 kn 381,00 kn
5 UG-1/2020 139/01/600 29.5.2020. FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934 Knjigovodstvene usluge za 3/2020 1.000,00 kn 25.0% 250,00 kn 1.250,00 kn
6 UG-1/2020 140/01/600 29.5.2020. FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934 Knjigovodstvene usluge za 4/2020 1.000,00 kn 25.0% 250,00 kn 1.250,00 kn
7 UG-1/2020 141/01/600 29.5.2020. FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934 Knjigovodstvene usluge za 5/2020 1.000,00 kn 25.0% 250,00 kn 1.250,00 kn
8 UG-2/2020 08-0520-0317542 31.5.2020. FINA OIB: 85821130368 Registracija i certificiranje poslovnog subjekta 470,00 kn 25.0% 117,50 kn 587,50 kn
9 UG-2/2020 25-0520-0334985 31.5.2020. FINA OIB: 85821130368 Naknada za korištenje servisa e-račun za 5/2020 10,00 kn 25.0% 2,50 kn 12,50 kn
10 UG-2/2020 25-0620-0382869 30.6.2020. FINA OIB: 85821130368 Naknada za korištenje servisa e-račun za 6/2020 10,00 kn 25.0% 2,50 kn 12,50 kn
11 465/1/2 9.7.2020. v.d. javnog bilježnika Marina Markioli OIB: 83538077608 Javnobilježnička ovjera Prijave za sudski registar 30,00 kn 25.0% 7,50 kn 37,50 kn
12 465/1/2 9.7.2020. v.d. javnog bilježnika Marina Markioli OIB: 83538077608 Javnobilježnička pristojba 10,00 kn 0.0% 0,00 kn 10,00 kn
13 UG-1/2020 173/01/600 16.7.2020. FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934 Knjigovodstvene usluge za 6/2020 1.000,00 kn 25.0% 250,00 kn 1.250,00 kn
14 UG-1/2020 198/01/600 31.7.2020. FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934 Knjigovodstvene usluge za 7/2020 1.000,00 kn 25.0% 250,00 kn 1.250,00 kn
15 UG-2/2020 25-0720-0432422 31.7.2020. FINA OIB: 85821130368 Naknada za korištenje servisa e-račun za 7/2020 10,00 kn 25.0% 2,50 kn 12,50 kn
16 UG-1/2020 226/01/600 31.8.2020. FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934 Knjigovodstvene usluge za 8/2020 1.000,00 kn 25.0% 250,00 kn 1.250,00 kn
17 UG-2/2020 25-0820-0478375 31.8.2020. FINA OIB: 85821130368 Naknada za korištenje servisa e-račun za 8/2020 10,00 kn 25.0% 2,50 kn 12,50 kn
18 4/2020 510946-20 25.9.2020. PROTIS d.o.o. OIB: 42113416920 Orink toner za HP, W1106A, crni 257,60 kn 25.0% 64,40 kn 322,00 kn
19 UG-2/2020 25-0920-0528360 30.9.2020. FINA OIB: 85821130368 Naknada za korištenje servisa e-račun za 9/2020 10,00 kn 25.0% 2,50 kn 12,50 kn
20 UG-1/2020 253/01/600 30.9.2020. FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934 Knjigovodstvene usluge za 9/2020 1.000,00 kn 25.0% 250,00 kn 1.250,00 kn
21 5/2020 13-2020-01 26.10.2020. Domaća radinost Ivica Felber OIB: 44856147635 Izrada službene natpisne ploče ustanove 736,00 kn 0.0% 0,00 kn 736,00 kn
22 UG-1/2020 279/01/600 31.10.2020. FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934 Knjigovodstvene usluge za 10/2020 1.000,00 kn 25.0% 250,00 kn 1.250,00 kn
23 UG-2/2020 25-1020-0651609 31.10.2020. FINA OIB: 85821130368 Naknada za korištenje servisa e-račun za 10/2020 10,00 kn 25.0% 2,50 kn 12,50 kn
24 6/2020 1590/P1/1 9.11.2020. CopyReklam d.o.o. OIB: 34881205203 Izrada službenih štambilja 388,80 kn 25.0% 97,20 kn 486,00 kn
25 UG-1/2020 303/01/600 30.11.2020. FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934 Knjigovodstvene usluge za 11/2020 1.000,00 kn 25.0% 250,00 kn 1.250,00 kn
26 UG-2/2020 25-1120-0726062 30.11.2020. FINA OIB: 85821130368 Naknada za korištenje servisa e-račun za 11/2020 10,00 kn 25.0% 2,50 kn 12,50 kn
27 7/2020 8191-VL-1 6.12.2020. Večernji list d.o.o. OIB: 92276133102 Objava u dnevnom tisku 3.550,00 kn 25.0% 887,50 kn 4.437,50 kn
28 8/2020 515356-20 14.12.2020. PROTIS d.o.o. OIB: 42113416920 Orink toner za HP, W1106A, crni 181,60 kn 25.0% 45,40 kn 227,00 kn
29 11/2020 278-1-1 28.12.2020. Point d.o.o. OIB: 80947211460 Računalni program za knjižnicu METELwin-višekorisnička licenca 6.000,00 kn 25.0% 1.500,00 kn 7.500,00 kn
30 12/2020 277-1-1 28.12.2020. Point d.o.o. OIB: 80947211460 POS uređaj s ladicom 1.017,00 kn 25.0% 254,25 kn 1.271,25 kn
31 13/2020 276-1-1 28.12.2020. Point d.o.o. OIB: 80947211460 Oprema za knjižnicu - Printer Zebra s dodatnom opremom, barkod čitači, plastifikator 6.490,00 kn 25.0% 1.622,50 kn 8.112,50 kn
32 9/2020 4360/MK03/1 30.12.2020. Mikronis d.o.o. OIB: 59964152545 Stolno računalo HP ProDesk 400 G5, monitor Dell 5.128,48 kn 25.0% 1.282,12 kn 6.410,60 kn
33 10/2020 4359/MK03/1 30.12.2020. Mikronis d.o.o. OIB: 59964152545 Računalna oprema - monitor Dell, miš 2x, Kabel HDMI 2x, zvučnici Genesis 1.315,56 kn 25.0% 328,89 kn 1.644,45 kn
34 UG-1/2020 27/01/600 15.2.2021. FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934 Knjigovodstvene usluge za 1/2021 1.000,00 kn 25.0% 250,00 kn 1.250,00 kn
35 UG-1/2020 26/01/600 15.2.2021. FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934 Knjigovodstvene usluge za 12/2020 1.000,00 kn 25.0% 250,00 kn 1.250,00 kn
36 UG-1/2020 88/01/600 29.4.2021. FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934 Knjigovodstvene usluge za 3/2021 1.000,00 kn 25.0% 250,00 kn 1.250,00 kn
37 UG-1/2020 87/01/600 29.4.2021. FIMAK INFO d.o.o. OIB: 49433615934 Knjigovodstvene usluge za 2/2021 1.000,00 kn 25.0% 250,00 kn 1.250,00 kn
38 604/1/2 18.5.2021. v.d. javnog bilježnika Marina Markioli OIB: 83538077608 Javnobilježnička ovjera Prijave za sudski registar 30,00 kn 25.0% 7,50 kn 37,50 kn
39 604/1/2 18.5.2021. v.d. javnog bilježnika Marina Markioli OIB: 83538077608 Javnobilježnička pristojba 10,00 kn 0.0% 0,00 kn 10,00 kn
Br. Br. ug/nar Broj računa Datum isporuke Isporučitelj Opis usluge Iznos bez PDV-a PDV Iznos PDV-a Iznos s PDV-om